Anunt public privind decizia etapei de incadrare


SC CONFARG SA titular al proiectului "Desfiintare imobile existente: hala fabricatie (C1) si depozit (C3)", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Desfiintare imobile existente: hala fabricatie (C1) si depozit (C3)", propus a fi amplasat in mun. Curtea de Arges, str. Victoriei, nr. 5, judetul Arges.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, si la sediul titularului din mun. Pitesti, str. Teilor, nr. 9, Judetul Arges, in zilele de luni-vineri intre orele 10:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proeictul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.